MARTIN OLSEN

COACHING
Jeg kan hjelpe deg med å styre unna et par farlige skjær eller hjelpe deg med å komme deg på rett kjøl, hvis du har havarert!  
Her noen av øvelsene jeg gjør uten trombonen.

 

Vi har vårt instrument på innsiden som messingblåsere og instrumentet vi holder i våre hender fungerer bare som en resonator eller forsterker. Kontakt og nærhet til det indre instrumentet og sunn avstand til et ytre instrumentet er kjernen i min filosofi.

Neste logiske steg er å stille seg spørsmålet: Hvordan kommer vi hurtig i kontakt med det indre instrumentet og hvordan kan vi på best mulig måte bruke denne kontakten til å forme det?

Her er en liten oversikt over temaer som interesserer meg og som jeg gir en kort innføring i:

 

 • Meditative øvelser på gulvet sammen med Alexanderteknikk som former deg til den perfekte pustemaskin. 

 • Didgeridoo

 • Improvisering

 • Din stemme

 • Øvelser med speil for å utvikle de fysiske bevegelsene som er involvert i å generere lyd. 

 • Hjelp til selvhjelp 

PUST OG MEDITASJON

Siden høsten 2015 har jeg startet dagen med å ligge tilnærmet 30 min på gulvet i "Semi-Supine Position" Dette er en stilling som blandt annet brukes innen Alexanderteknikk for å holde ryggraden elastisk. På gulvet prøver jeg å uskadeliggjøre bruset fra tankene og å bli kjent med pusten min. Som blåsere er det essensielt at man lærer seg å aktivere og å passivisere de riktige delene av pustesystemet til riktig tid. De spenningene som oppstår i kroppen i forbindelse med utpust, er kontraproduktive ved innpust. Samme forhold mellom innpust og utpust. Dette kan man selv justere med enkle øvelser.

 

Etter en økt på gulvet, har jeg ofte kommet frem til løsninger på problemer og kreativiteten virker noe styrket.

DIDGERIODOO

Didgeridooen fremstår veldig sentralt i mitt virke som coach. Det ekstra fine med det hele, er at man også lærer seg et nytt instrument som man kan bruke i nye sammenhenger.

 

Med god oppfølging kan man utvikle ferdigheter på hovedinstrumentet sitt (i mitt tilfelle trombone) uten i hele tatt å øve det på hovedinstrumentet. Nevner: Sirkelpust, register, klang, artikulasjon og utholdenhet. Det er denne sunne avstanden til sitt hovedinstrument som er kjernen i denne prosessen.

 

Ta kontakt for coaching og lær samtidig hvordan man selv kan bygge en didgeridoo etter en tur innom et byggvare-hus. 

Didgeridoo-munnstykker kan bestilles hos meg. 

IMPROVISERING

I løpet av prosessen "Lære seg å improvisere" oppdaget jeg at den fulle tilstedeværelsen man trenger for å improvisere også styrket signalene som sendes til instrumentet. For å sette det litt på spissen "frie toner er sterkere enn faste toner" Som et resultat av å lære seg å improvisere fritt på instrumentet, kom også evnen og trangen til selv å komponere. Sjekk ut MEDIA fra menyen opp på siden for å høre på mine komposisjoner. 

DIN STEMME 

Hvor mange ganger har vi ikke hørt: "Spill den frasen som om du synger den med full innlevelse" "Hvordan høres den melodien ut hvis du synger den? " 

Jeg har omformet det sprøsmålet og spør:

 

 • "Hvordan låter det av instrumentet ditt hvis du utvikler stemmen din?

 • Hvordan låter av instrumentet ditt, hvis du blir kjent med filosofien bak utvikling av sangstemmen ?

 • Hva skjer når man gjør øvelser som er tilnærmet identiske for sangere og for messingblåsere.

 • Kan man se for seg at grenene smelter sammen og kan dra nytte av hverandre?

 • Hva skjer med ditt spill hvis å synge blir automatisert og selve innstillingen til å spille et messinginstrument forandres på et fundamentalt plan?

 

Min erfaring fra denne reisen inn i sangernes verden, er at vi som messingblåsere har mye å hente på dette området.

Stemmebåndene er første "ventil" hvor vi som messingblåsere kan regulere luftmengden som passerer Trachea (pusterøret) og opp mot leppene. Jeg fikk selv store smerter rundt stemmebåndene og hadde problemer med å synge en tone lengre enn et par sekunder, da jeg ble ufør. Sangøvelser og massage i halsregionen har uten tvil bidradd til å lege de skadene som jeg fikk i 2007. 

HJELP TIL SELVHJELP 

I mitt tilfelle var det ikke nok å høre: "Ta en typ innpust, fyll deg helt opp, sug inn luft fra leppene, tenk rett frem når du spiller, tenk sang og luft"​ 

Jeg måtte gå gjennom en mer teknisk og vitenskaplig læreprosess for å skjønne hva som skjer anatomisk når vi spiller. Nevner:

 

 • Når vi virkelig forstår hvilke deler av pustestystemet som er aktivt på ulike tidspunkt. 

 • Hva som ligger bak en fin tonedannelse.

 • Hva skjer i munnen ved en myk annsats i forhold til en hard/skarp annsats. Hvordan oppfører musklene seg og hvordan ser bevegelsene ut?

 • Hva som faktisk styrer tonehøyde.

 • Hva som regulerer styrkegrad.

 • Hva som regulerer ulike klangfarger.

Med denne innsikten kan vi hjelpe oss selv, når vi merker at noe skjer med spillet vårt. Dersom det blir bedre og dersom det utvikler seg i feil retning. 

Det ytre og indre presset er faktorer som kan påvirke det fine samspillet av psyke og fysikk som bør våre i balanse. Vi er avhengige av vårt instrument(kropp og sjel) for å holde gjennom mange år som pedagoger, orkestermusikere og solister.

 

Vær raus med deg selv og bli kjent med ditt instrument.